Alates 15.08.2022 kasutame e-Perearstikeskuse teenust

6 728 6206 728 618
E - R - 8:00 - 18:00
Tiigi 19, Saku, 75501Saku vald, Harjumaa

Tervisetõend tööle asumisel

Tervisetõendi vormistamiseks palume broneerida vastuvõtuaeg pereõele. Pereõde vormistab Teile tervisetõendi jaoks vajaminevad saatekirjad.

1. toidukäitleja tervisetõend 55 eurot ( kopsuröntgen, bakteriaalne proov, tõendi vormistamine )

2. Loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, 75 eurot ( kopsuröntgen, bakteriaalne proov 3 analüüsi, tõendi vormistamine )

3. Teistele ametikohtadele, kus on nõutav tervisetõend 30 eurot  ( kopsuröntgen, tõendi vormistamine )

4. Tervisetõendi vormistamine/pikendamine ( kui kopsuröntgen eelnevalt tehtud )   10 eurot

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017085