Alates 15.08.2022 kasutame e-Perearstikeskuse teenust

6 728 6206 728 618
E - R - 8:00 - 18:00
Tiigi 19, Saku, 75501Saku vald, Harjumaa

Saku Tervisekeskuse Koolituskeskus on Saku Tervisekeskuse juures 2022.aastal ellu kutsutud meditsiinipersonali koolitamisele keskendunud üksus. Eesmärgiks on eelkõige asutuse sisesi esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele (perearstidele, arst-residentidele, pereõdedele, abiõdedele ning vajaduspõhiselt ka abipersonalile) pakkuda järjepidevat erialast koolitumise võimalust töökohal, kuna elukestev õpe on meditsiinis äärmiselt olulisel kohal. Lähtume oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest.

Õppekorralduse üldised alused

Tervishoiu teemalisi konverentse, seminare, erinevaid e-õppe vorme jm info saamise allikaid on tänapäeval palju. Samas on iga tervisekeskuse töökorraldus ning seega ka personali vajadused ning kogemused mõnevõrra erinevad. Seetõttu on teadmiste saamisel ja jagamisel oluline personaalne lähenemine, mida soovimegi oma koolituste abil pakkuda. Meie seminarid kätkevad endas nii sisulist ennetus-, diagnostika- ja ravitööd kui ka meditsiinikorralduslikke ning töö kvaliteedi analüüsimise aspekte. Koolituste sisu loomine ning toimumise sagedus on paindlik ning sõltub tervisekeskuse töötajate soovidest ning vajadustest. Kui näeme töös või teadmistes nõrku või uuendamist vajavaid kohti, siis reageerime vastavalt vajadusele.

Kuna koolitused viime läbi väikestes gruppides ning seminari vormis, on tagatud kõikide osalejate aktiivne kaasa töötamine ning uute teadmiste kinnistamine, mille kontroll toimub seminari lõpus vaba vestluse käigus.

2022.aastal pakub Saku Tervisekeskuse Koolituskeskus õppe võimalusi vaid asutuse siseselt. Töötajatele on koolitustel osalemine tasuta. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse nõuetekohane tunnistus.

Kvaliteedi tagamise nõuded

Koolitused toimuvad Saku Tervisekeskuse ruumides, kasutades vajaduspõhiselt asjakohast tehnikat, abivahendeid, instrumente. Täiendkoolituste õppekavade sisu lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine. Tagame, et koolituse läbiviimisel oleks fikseeritud õppekava nimetus ja selle kogumaht ning struktuur, sihtgrupp, õpiväljundid, õppe sisu, kasutatavad õppemeetodid, õppekava kinnitamise aeg ning koolitaja kompetentsust tõendav info. Koolitusi viivad läbi vaid vastava erialase hariduse ja töökogemusega koolitajad.

Koolituste kohta on kõigil osalejal soovi korral võimalik anda nii kirjalikku kui suulist tagasisidet, mida võetakse arvesse, analüüsitakse ning võimalusel kasutatakse edasise õppetöö parendamisel.

Koolituskeskuse töö koordineerija ja üks koolitajaid on Saku Tervisekeskuse perearst dr Kati Juuse.

koolituskeskus (dokument)