Alates 15.08.2022 kasutame e-Perearstikeskuse teenust

6 728 6206 728 618
E - R - 8:00 - 18:00
Tiigi 19, Saku, 75501Saku vald, Harjumaa

Perearsti valimine

Meil on kuus perearstinimistut, kõik perearstid tegelevad igas vanuses patsientidega.

Saku Tervisekeskusesse nimistutesse saavad registreeruda Saku Valla registrisse kuuluvad inimesed.

Nimistusse arvelevõtmiseks tuleb teha avaldus. Avalduse blanketi saab Eesti Haigekassa kodulehelt. Avalduse võib saata digiallkirjastatult info@tervisekeskus.ee või tulla Saku Tervisekeskuse registratuur. Igale pereliikmele eraldi avaldus.  Digiloos võiks olla näha eelnevad haigused, kroonilised haigused, tarvitatavad ravimid, allergiad, vaktsineerimised ja muu oluline informatsioon. Nii on uuel perearstil parem ülevaade ja koostöö sujub efektiivsemalt.

Sotsiaalministeeriumi poolt on paika pandud ka perearstide nimistute suurus ehk patsientide maksimaalne arv ühe perearsti kohta. Kuna Saku Valla elanike arv kasvab kiiresti on ka meie perearstide töökoormus väga suur.