Töövõimetusleht ja retseptide pikendamine

Töövõimetuslehti ei saa alustada e-kirja (elektronposti) teel. Palun helistada Saku Tervisekeskuse telefonidel 6 728 618 või 6 728 620. Teie kõnele vastab pereõde, kes nõustab ja kutsub vastuvõtule. Töövõimetusleht alustatakse teatamise kuupäevast.

Retsepti tellimiseks palun helistada Saku Tervisekeskuse telefonidel.  Retsepti pikendusi saab tellida ka info@tervisekeskuse lehe kaudu. Esilehel link – Elektroonilised vormid – Kordusretsepti tellimine. Retseptid jõuavad apteeki järgmiseks päevaks.